Το Micro Lab είναι μία στοιχειώδης εφαρμογή διαχείρισης μιας εταιρίας και κατασκευάστηκε αρχικά για ένα μικροβιολογικό εργαστήριο.

Με ένα εξαιρετικά φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον κρατάει αρχεία Πελατών - Προμηθευτών, αρχεία Προϊόντων και Υπηρεσιών και παρακολουθεί τα τιμολόγια από και προς την εταιρία.

Μέσα στις δυνατότητες που παρέχει το Micro Lab είναι επίσης:

  • η παρακολούθηση των ανεξόφλητων τιμολογίων για κάθε Πελάτη ή Προμηθευτή
  • η αναζήτηση Πελατών ή Προμηθευτών με βάση τις οφειλές, την ημερομηνία ή τα τιμολόγια
  • η αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Το Micro Lab είναι ένα πρότυπο εργαλείο για τη διαχείριση μιας μικρής εταιρίας ανεξαρτήτως αντικειμένου.

τελευταία έργα μας