Το Repair Manager είναι μια εφαρμογή που κατασκευάστηκε για τη Systems S.A. την μεγαλύτερη εταιρία πώλησης και εγκατάστασης συστημάτων ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού στην Ελλάδα και αντιπρόσωπο της Carrier.

Η εφαρμογή υποστηρίζει τη διαχείριση του τμήματος εγκαταστάσεων και επισκευών της Carrier, κρατώντας λεπτομερή αρχεία Πελατών και Προμηθευτών, αρχεία πώλησης και εγκατάστασης των ψυκτικών και κλιματιστικών μονάδων καθώς επίσης και αναλυτικά αρχεία βλαβών και επισκευών για κάθε μονάδα.

Επιπροσθέτως το Repair Manager καλύπτει και τις εξής λειτουργίες:

  • εγγυήσεις
  • ασφαλιστικά συμβόλαια
  • υποστήριξη για το σύστημα VAS της μητρικής εταιρίας
  • αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

τελευταία έργα μας